LISTA DE LUCRĂRI

 

 

 

Subsemnatul Ciocan Tudor Cosmin, actualmente lector universitar la Facultatea de Teologie – Constanța, am realizat până în prezent activitățile următoare :

2 cărți personale; 2 cursuri universitare; 15 studii de specialitate și 34 de articole publicate; participări active la 6 Simpozioane și 3 Conferințe; sunt membrul unei Asociații culturale și al Redacției Revistei Facultății de Teologie Constanța; colaborator al altor Asociații și Redacții după cum urmează și pentru care îmi asum răspunderea că îmi aparțin pe de-a întregul:

 

 

Cărți (4):

1.                     „IISUS HRISTOS – PLINIREA REVELAȚIEI DUMNEZEIEȘTI”, în Colecția Colecției „Religie Filosofie”, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2011, 342 p., ISBN 978-973-116-241-6, Categoria B CNCSIS.

2.                     „Psihologia conflictului. Rolul negocierii în managementul conflictului”. Editura Europolis, Constanța, octombrie 2007, ISBN 978-973-676-263-5, CNCSIS cod 234. Curs universitar

3.                   „Consilierea persoanelor cu nevoi speciale”, Editura Europolis, Constanța, 2007 CNCSIS cod 234. Curs universitar

4.                   „Ambiguitatea certitudinii”, Editura Metafora, Constanța 1999, ISBN 973-9340-40-7.

Studii (15):

1.                „Vederea lui Dumnezeu” în Revista „Sfântul Apostol Andrei” a Facultății de Teologie din  Constanța, nr. 9, 2002, pp. 54-70, (ISSN 1454 – 1823);

2.                „Euharistia – prezența reală a lui Hristos în Sfânta Liturghie”, în „Analele Facultății de Teologie Constanța”, Anul I, nr. 1 – 2002-3, pp. 126-132, (ISSN 1584 – 0751);

3.                „Trei teorii ale cunoașterii” , în Analele Facultății de Teologie Constanța”, Anul I, nr. 1 – 2002-3, pp. 80-90, (ISSN 1584 – 0751);

4.                „Întruparea – posibilitatea unirii reale cu Dumnezeu », în „Analele Facultății de Teologie Constanța, Anul I, nr. 1 – 2002-3, pp. 48-55, (ISSN 1584 – 0751) ;

5.                „Postmodernismul ca revoltă împotriva autorității revelaționale”, în „Simpozionul modernism, postmodernism și religie”, ținut la Constanța, ed. Vasiliana’98, Iași, 2005, pp. 297-315, (ISBN 973-7737-47-4);

6.                „Slujirea socială în epoca contemporană”, în volumul dedicat de CENTRUL DE CERCETARE TEOLOGICE, INTERCULTURALE ȘI ECUMENICE „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța la „Simpozionul internațional Ortodoxia românească și rolul ei în Mișcarea ecumenică. De la New Delhi la Porto Alegre 1961-2006”, ed. Vasiliana ’98, Iași, 2006, pp. 513-561, ISBN (10) 973-7737-95-4; ISBN (13) 978-973-7737-95-3;

7.                „Schisma dintre natură și supranatură sau învățătura romano-catolică despre Grația divin㔠în  „Theologia pontica”, Revista Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, nr. 1-2, Număr omagial „Hristos-Lumina lumii”, ed. Vasiliana’98, Iași, Anul I (2008), pp. 316-335, (ISSN 1844 – 2870);

8.                „Inspirația cuvântului” în  „Theologia pontica”, Revista Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, nr. Omagial „Hristos-Lumina lumii”, nr. 2/2008, ed. Vasiliana’98, Iași, pp. 64-99, (ISSN 1844 – 2870);

9.                „Importanța metodei tipologice de interpretare pentru hristocentrismul învățăturii bisericii creștine” (studiu prezentat la Participare la Al doilea Colocviu național de teologie dogmatică,  cu tema Metode de cercetare în teologia dogmatică ortodoxă, București, Facultatea de Teologie ortodoxă, 22-23 mai 2008) în volumul „Metode de cercetare în Teologia Dogmatică. Al II-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică”, editat de pr. Ștefan Buchiu, Editura Sigma, București, 2009, pp. 454-467, (ISBN 978-973-649-550-2) Cod CNCSIS 283;

10.            „Premisele susținerii unei Teologii a naturii vs. Teologia naturalia”, în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Teologie, vol. 14/2008, pp. 41-88, (ISSN 1453-7652);

11.           „Importanța metodei tipologice de interpretare pentru hristocentrismul învățăturii Bisericii creștine” în „Theologia pontica”, Revista Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, Anul II (2009), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 34-43, (ISSN 1844 – 2870);

12.           „Euharistia – prezența reală a lui Hristos în Liturghie” în „Theologia pontica”, Revista Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, Anul II (2009), nr. 1, ianuarie-martie, ed. Vasiliana’98, Iași, pp. 73-83, (ISSN 1844 – 2870);

13.           „Și întru Duhul Sfânt... Care a grăit prin prooroci” în volumul „Învățăturile fundamentale de credință în spiritualitatea și cultura româneasc㔠al Simpozionului internațional „Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan - sinteză a învățăturii creștine și temei al spiritualității noastre”, Dorna-Arini, noiembrie 2010, apărut în Colecția „Simpozioane” a Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, Editura Vasiliana`98, Iași, 2011, pp. 235-249, (ISBN 978-973-116-227-0);

14.           „Pr. Adrian Niculcea, Istoria sistematică a dogmei trinitare (Recenzie)” în volumul „Învățăturile fundamentale de credință în spiritualitatea și cultura româneasc㔠al Simpozionului internațional „Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan - sinteză a învățăturii creștine și temei al spiritualității noastre”, Dorna-Arini, noiembrie 2010, apărut în Colecția „Simpozioane” a Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, Editura Vasiliana`98, Iași, 2011, pp. 388-393, (ISBN 978-973-116-227-0);

15.           „…și vor fi amândoi un trup” – răspuns psihopatologiei vieții de familie” în volumul: Simpozionul internațional „SFINTELE TAINE ȘI FAMILIA CREȘTINÔ, Dorna-Arini, 17-19 octombrie 2011, apărut în Colecția „Simpozioane” a Centrului de Cercetare Teologice, Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Casian” al Facultății de teologie Constanța, Editura Astra Museum (Categoria B CNCSIS, ISBN 978-973-8993-72-3) și Editura Vasiliana`98 (ISBN 978-973-116-271-3), Sibiu-Iași, 2012, pp. 181-187;

 

Articole (34):

1.      Articolul „Meditație” în publicația lunar㠄Cuvânt de Suflet”, al Seminarului Teologic-București, Anul I, nr. II, iunie-1997, p. 3;

2.      Articolul „Nimic fără Dumnezeu”, în numărul de debut al revistei „Thalassa” a Liceului „Tomis” Constanța, 15.12.1999, Anul I, nr.1, p. 4;

3.      Articolul „Liturghia Ortodoxă: viziune de viață atotcuprinzătoare” în numărul de debut al suplimentului religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 29/30.09.2001, Anul I, nr. 1, p. 3;

4.      Articolul „O părere ortodoxă despre clonare” în numărul de debut al suplimentului religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 29/30.09.2001, Anul I, nr. 1, p. 4;

5.      Articolul „Viața Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 20/21.10.2001, Anul I, nr. 2, p. 2;

6.      Articolul „Minunea ca evidență trăită alături de Hristos și de sfinți” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 20/21.10.2001, Anul I, nr. 2, p. 4;

7.      Articolul „Mila lui Dumnezeu mijlocită de sfinți” în cotidianul „Observator de Constanța”, 27/28.10.2001, Anul V, nr. 1243, p. 1,8;

8.      Articolul „Sfântul Apostol Andrei, Apostolul românilor” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 30.11.2001, Anul I, nr. 3, p. 3;

9.      Articolul „Fericirea nu costă mult, doar un suflet de copil” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 30.11.2001, Anul I, nr. 3, p. 4;

10.  Articolul „Fericirea nu costă mult, doar un suflet de copil – temă de meditație social㔠în Revista trimestrial㠄THALASSA” a Colegiului tehnic Tomis, 22-23 decembrie 2001, Anul II, nr. 2, p. 10;

11.  Articolul „Hristos Se naște – măriți-L! Hristos din ceruri – întâmpinați-L! Studiu dogmatic la întruparea Fiului” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 22/23.12.2001, Anul I, nr. 4, p. 2;

12.  Articolul „Simbolul apei în teologia creștin-ortodoxă: curățitoare și sfințitoare” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 5/6.1.2002, Anul II, nr. 5, p. 2;

13.  Articolul „Formele de exprimare a cultului Maicii Domnului” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 30.3.2002, Anul II, nr. 7, p. 3;

14.  Articolul „Mântuirea așteaptă la picioarele Crucii!” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 3.5.2002, Anul II, nr. 8, p. 3;

15.  Articolul „Vindecarea lunaticului: Îi putem ajuta pe cei rătăciți prin rugăciune și post! – Scurtă omilie la Duminica a IV-a din Postul mare” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 3.5.2002, Anul II, nr. 8, p. 3;

16.  Articolul „Fuga spre Hristos – Omilie despre evadarea omului din păcat și moarte în Hristos” în suplimentul religios al cotidianului „Ziua de Constanța”, 3.5.2002, Anul II, nr. 8, p. 4;

17.  Articolul „Eseu despre Libertate” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 10, 10 august 2002, p. 3;

18.  Articolul „Momentul procreării și i-legalitatea avortului”, partea a I-a din Seria „Viața – Șansa Eternității” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 11, septembrie 2002, p.3;

19.  Articolul „Avortul și sacralitatea vieții”, partea a II-a din Seria „Viața – Șansa Eternității” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 11, octombrie 2002, p.4-5;

20.  Articolul „Sfințenia Familiei”, partea a III-a din Seria „Viața – Șansa Eternității”  în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 12, noiembrie 2002, p. 3;

21.  Articolul „Adevărata Teologie: Dragostea lucrătoare prin Iubire” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 14, decembrie 2002, p. 2;

22.  Articolul „Focul în iconomia creației” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul III, nr. 15-16, ianuarie-februarie 2003, p. 3;

23.  Articolul „Contracepția – Pierderea semnificației Căsătoriei” partea a IV-a din Seria „Viața – Șansa Eternității”  în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul III, nr. 17, martie 2003, p. 2;

24.  Articolul „Existență de sine: Thomas S. Kuhn” în trimestrialul de cultură și dialog interdisciplinar „AGORA”, Anul III, nr. 10, mai 2003, p. 11;

25.  Articolul „Preoția lui Hristos – modelul liturgic și ecleziologic” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul III, nr. 19, mai 2003, p. 3;

26.  Articolul „Preoția după rânduiala lui Hristos” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul III, nr. 20, iunie-iulie 2003, p. 3;

27.  Articolul „Icoana ortodox㠖 comuniunea pancosmic㔠în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul III, nr. 21, august 2003, p. 8;

28.  Articolul „Probleme ale educației religioase­ – necesitatea și funcțiile educației religioase” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul III, nr. 22, octombrie 2003, p. 3;

 

Coautor la articolele:

29.  Articolul „Botezul Domnului – înnoirea firii” în cotidianul „Ziua de Constanța”, 7.1.2002, nr. 339, pg. 3 – împreună cu Mihai Rotaru;

30.  Articolul „Tradiții românești de boboteaz㔠în cotidianul „Ziua de Constanța”, 7.1.2002, nr. 339, pg. 3 – împreună cu Mihai Rotaru;

31.  Articolul „Cele patru care cu apă sfințit㔠în cotidianul „Ziua de Constanța”, 7.1.2002, nr. 339, pg. 3 – împreună cu Mihai Rotaru.

32.  Articolul „Rolul înțelegerii corecte a păcatului” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 9, 8 iulie 2002, p. 2 – împreună cu Pr. Conf. Dr. Adrian Niculcea;

33.  Articolul „Relativizarea” în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 9, 8 iulie 2002, p. 2 – împreună cu Pr. Conf. Dr. Adrian Niculcea

34.  Articolul „Virtute și păcat în concepția ortodox㔠în periodicul Eparhiei Dobrogei „Actualitatea Ortodoxă”, Anul II, nr. 9, 8 iulie 2002, p. 2 – împreună cu Pr. Conf. Dr. Adrian Niculcea;