TD2 Misiologie sem 2

  NUME STUDENT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Tema de seminar data sustinere Participare nota Seminar Total prezențe NOTĂ EXAMEN SM. II NOTA FINALA promovat
    19.02.2013 05.03.2013 19.03.2013 02.04.2013 16.04.2013 14.05.2013 28.05.2013                
  Ponderea activității în cotația notei FINALE               20%   20% 20% 20% 40% 134  
  Exemplu de NOTARE 1 1 1 1 1 1 1 4   10 10 7 10,00 10,0 1
1 Braharu G. Cristina-Elena                   10 10 0 6,00 6,4 1
2 Dimitriu A. Maria-Aura                     0 0 0,00 0,0 0
3 Encică V. Ecaterina 1 1 1 1   1 1     10 10 6 10,00 10,0 1
4 Geane G. Cristina-Aglăița (Tistu)                   10 5 0 7,00 6,8 1
5 Ghenade N. Ovidiu-Lucian   1 1             10 5 2 7,00 6,8 1
6 Gheorghiță I. Alina-Elena (Neagu)     1     1 1     10 10 3 0,00 1,0 0
7 Olaru G. Andreea   1 1     1       10 10 3 9,00 9,1 1
8 Olaru G. Daniela (Popa) 1 1 1 1   1 1     10 10 6 10,00 10,0 1
9 Pascaru C. Robert-Constantin                     0 0 0,00 0,0 0
10 Popa N. Emilian-Ion                     0 0 0,00 0,0 0
11 Popescu I. Ioan                   10 5 0 6,00 5,9 1
12 Poșircă M. Mihai-Marian                     0 0 0,00 0,0 0
13 Smarandache F. Alina-Mihaela (Avrigeanu)                     0 0 0,00 0,0 0
14 Trăistaru V. Gabriel-Ciprian                   10 5 0 8,00 7,7 1
15 Velcea C. Aurel                     0 0 0,00 0,0 0
promovabilitate 2 4 5 2 0 4 3 20% 20% 20% 40% 20% 8
FORMULA DE CALCUL ESTE = Prezența x 20% + nota de Seminar x 20% / nota pe Lucrare de Seminar x 20% + Nota lucrare examen x 40% + testarea continuã pe parcursul semestrului x 20%