LISTA TEMELOR DE SEMINAR

 

pentru TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ

 

 

Nr. Crt.

TITLUL TEMEI

NUME STUDENT

DATA SUSȚINERII

NOTA OBȚINUTĂ

BIBLIOGRAFIE

1.            

Raportul dintre Teologie și știință 

 

 

 

John Haught, Știință și religie p. 21 – 42 ; Dumitru Popescu, coord. Știință și teologie p. 27 – 60; Ch. Yannaras, Abecedar al credinței

2.            

**Universul înainte de BigBang. Cosmologie și Teoria corzilor

 

 

 

Maurizio Gasperini, Universul înainte de BigBang. Cosmologie și Teoria corzilor

3.            

**Evoluția gândirii științifice în domeniul cosmologiei. Istorie și teorii

 

 

 

 

4.            

Cosmologia în filozofie și știință în sec. V-I î.Hr

 

 

 

 

5.            

Cosmologia în filozofie și știință în sec. I-II d.H

 

 

 

 

6.            

Cosmologia în filozofie și știință în sec. II-V d.H

 

 

 

 

7.            

Cosmologia în filozofie și știință în sec. V-VII d.H

 

 

 

 

8.            

Cosmologia în filozofie și știință în sec. VIII-XII d.H

 

 

 

 

9.            

Cosmologia în filozofie și știință în sec. XIII-XVII d.H

 

 

 

 

10.        

Cosmologia în filozofie și știință în sec. XVIII-XIX d.H

 

 

 

 

11.        

Cosmologia în filozofie și știință în sec. XX-XXI d.H

 

 

 

 

12.        

Cosmologia în teologia patristică în sec. I-V

 

 

 

 

13.        

Cosmologia în teologia patristică în sec. VI-IX

 

 

 

 

14.        

Cosmologia în teologia patristică în sec. X-XV

 

 

 

 

15.        

Cosmologia în teologia patristică în sec. XVI-XVIII

 

 

 

 

16.        

Cosmologia în teologia romano-catolică în sec. XV-XIX

 

 

 

 

17.        

Cosmologia în teologia romano-catolică în sec. XX

 

 

 

 

18.        

Posibilitățile si barierele cunoașterii conceptuale

 

 

 

 

19.        

Elemente cultice în religiile primitive: semnificații și interpretări

 

 

 

 

20.        

Panenteism in Creștinism

 

 

 

 

21.        

Panenteism in Islam

 

 

 

 

22.        

Panenteism in Iudaism

 

 

 

 

23.        

Panenteism, gnosticism și maniheism

 

 

 

 

24.        

S. Freud și religia monoteistă

 

 

 

 

25.        

S. Freud și psihologia religiei

 

 

 

 

26.        

* Acord și dezacord între religie și știință

 

 

 

Barth, Karl, Prolegomeni alla dogmatica ecclesiale, antologie în grija lui H. Gollwitzer, Editura Il Mulino, Bologna 1968

27.        

Obiecțiile aduse de Im. Kant argumentului cosmologic

 

 

 

 

28.        

Apriorism și aposteriorism în dovedirea existenței lui Dumnezeu

 

 

 

 

29.        

Argumentul ontologic la Anselm de Canterbury

 

 

 

 

30.        

Argumentul ontologic la Toma dAquino

 

 

 

 

31.        

Conceptul kantian al existenței

 

 

 

 

32.        

Argumentul ontologic la Spinoza

 

 

 

 

33.        

Poziția ontologică a lui Hegel: divinizarea existenței

 

 

 

 

34.        

*Originea religiei în viziunea lui Sigmund Freud

 

 

 

 

35.        

Problema sentimentului religios: trăire religioasă sau sentimentalism[1]

 

 

 

 

36.        

Folosirea argumentului ontologic în dovedirea existenței lui Dumnezeu de filosofi și de apologeții creștini

 

 

 

 

37.        

Folosirea argumentelor cosmologice în dovedirea existenței lui Dumnezeu. Al contingenței și al entropiei

 

 

 

 

38.        

Folosirea argumentului istoric și al cauzalității în dovedirea existenței lui Dumnezeu

 

 

 

 

39.        

Folosirea argumentului nomologic și teleologic  în dovedirea existenței lui Dumnezeu

 

 

 

 

40.        

Folosirea argumentului antropologic-psihologic și moral  în dovedirea existenței lui Dumnezeu

 

 

 

 

41.        

Problema creației divine. Modalitatea creației, posibilitatea

 

 

 

 

42.        

*Evoluționism sau creaționism – părerea științifică, Biblică și fundamentele filosofice ale celor două postulate

 

 

 

 

43.        

Antropologia privită științific, psihologic și filosofic[7]

 

 

 

Emil Bartoș, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui D. Stăniloae, Oradea, 1999

44.        

Antropologia la sfinții capadocieni

 

 

 

Emil Bartoș, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui D. Stăniloae, Oradea, 1999

45.        

Problema antropologică: natura omului, raportul și unitatea componentelor sale. Cunoașterea psihologică și filosofică a vieții omului.[8]

 

 

 

Emil Bartoș, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui D. Stăniloae, Oradea, 1999

46.        

Concepții religioase obscurantiste (superstiția, divinația, misticismul, fatalismul, fanatismul) – psihologia practicii  și curarea lor

 

 

 

 

47.        

Abordarea sociologică a religiei după Karl Marx

 

 

 

 

48.        

Abordarea sociologică a religiei după Max Weber

 

 

 

 

49.        

Doctrina despre predestinație: expunere și combatere

 

 

 

 

50.        

Existențialismul și cunoașterea lui Dumnezeu în teologia protestantă

 

 

 

 

51.        

Apriorismul religiei

 

 

 

 

52.        

Nicolae Berdiaev și pesonalismul existențialist

 

 

 

 

53.        

Vladimir Lossky și unitatea teologiei cu mistica

 

 

 

 

54.        

*Posibilitatea cunoașterii raționale a lui Dumnezeu

 

 

 

 

55.        

Concepția idealistă despre revelație și combaterea ei

 

 

 

 

56.        

Minunea: posibilitate, explicație, fundamentare științifică și teologică

 

 

 

 

57.        

Necesitatea unei Apologetici pentru o religie contestată

 

 

 

 

58.        

Apologia Sfântului Iustin Martirul și Filosoful

 

 

 

 

59.        

Apologia Sfântului Teofil al Antiohiei.

 

 

 

 

60.        

Apologetul creștin Atenagora Atenianul[1]

 

 

 

 

61.        

Realismul platonic

 

 

 

 

62.        

Realismul aristotelic

 

 

 

 

63.        

Cearta Universaliilor. Prezentare și concepții

 

 

 

Alain de Libera, CEARTA UNIVERSALIILOR. De la Platon la sfârsitul Evului Mediu, editura Amarcord, Timisoara, 1998

64.        

DEISMUL. Origine, concept, semnificație filosofică, reprezentanți, expunere și combatere

 

 

 

 

65.        

PANENTEISMUL. Origine, concept, semnificație filosofică, reprezentanți, expunere și combatere

 

 

 

 

66.        

PANTEISMUL. Origine, concept, semnificație filosofică, reprezentanți, expunere și combatere

 

 

 

Zaharia, N. Sentimentul religios. Psihologia și patologia lui, II 9467, București;

67.        

Suferința și înlăturarea ei prin practicile medicale moderne – apologie creștină a calității vieții

 

 

 

 

68.        

* Creația și teoria Big Bang. Articol de William Lane Craig

 

 

 

 

69.        

* 12 argumente pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu. Articol de Peter Kreeft & Ronald K. Tacelli

 

 

 

 

70.        

DEUS ABSCONDITUS ET DEUS REVELATUS

 

 

 

 

71.        

DIVERSITATEA ȘI UNITATEA REVELAȚIEI. REVELAȚIA PERSONALĂ

 

 

 

 

72.        

Eshatologia pusă în paralel cu creația[3]

 

 

 

 

73.        

Evoluționism sau creaționism – părerea științifică, Biblică și fundamentele filosofice ale celor două postulate[4]

 

 

 

 

74.        

TEME DE TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ ÎN ROMANO-CATOLICISM

 

 

 

 

75.        

* COSMOGONIA: văzută științifică, biblic, filosofic. Teorii: creaționism, apariție spontană. Originea speciilor: evoluționismul acceptat

 

 

 

 

 

Toți studenții care absentează au obligativitatea prezentării unei lucrări de seminar de minim 5 pagini și maxim 10 pagini.

Temele care sunt însemnate cu * (asterix) pot fi abordate de mai mulți studenți (maxim 5).