curriculum vitae

european

 

 

 

Informații personale

 

Nume

 

CIOCAN TUDOR COSMIN

Adresă

 

CONSTANȚA

Telefon

 

0723198555

Fax

 

 

E-mail

 

furnici@yahoo.com

 

Naționalitate

 

română

Starea civilă

 

Căsătorit

Stagiul militar

 

nesatisfăcut

Data nașterii

 

02. mai.1977

 

              Locul de muncă vizat/                      Universitatea ,,Ovidius” Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă

                   Aria ocupațională                        asistent universitar

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

         

• Perioada

 

1 octombrie 2012 până în prezent

• Numele și adresa angajatorului

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Teologie

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Susținerea cursurilor de Teologie Dogmatică și Misiologie; Știință și Teologie

• Funcția sau postul ocupat

 

Lector universitar titular

• Principalele activități și responsabilități

 

Actualizarea cunoștințelor studenților în legătură cu itemii cursurilor față de bibliografie la zi; Introducerea unor metode noi de lucru.

 

• Perioada

 

15 februarie 2003 – 1 octombrie 2012

• Numele și adresa angajatorului

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Teologie

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Seminarizarea cursurilor de Teologie Dogmatică și Apologetică creștină

• Funcția sau postul ocupat

 

Asistent universitar titular

• Principalele activități și responsabilități

 

Actualizarea cunoștințelor studenților în legătură cu itemii cursurilor față de bibliografie la zi

 

 

• Perioada

 

 

1 noiembrie 2002 până în prezent

• Numele și adresa angajatorului

 

Arhiepiscopia Tomisului Constanța, Parohia Cumpăna II

• Funcția sau postul ocupat

 

preot slujitor

 

• Perioada

 

1 septembrie 2002 - iunie 2005

• Numele și adresa angajatorului

 

Seminarul teologic liceal „Dionisie cel Mic” din Constanța

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Predarea disciplinelor: Catehism, Dogmatică și Îndrumări misionare

• Funcția sau postul ocupat

 

Profesor PREUNIVERSITAR suplinitor

• Principalele activități și responsabilități

 

Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor teologiei fundamentale cu aplicare la bibliografia la zi

 

 

 

• Perioada

 

25 februarie 2002 - 15 februarie 2003

• Numele și adresa angajatorului

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Litere și Teologie

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Seminarizarea cursurilor de Teologie Dogmatică și Apologetică creștină

• Funcția sau postul ocupat

 

PREPARATOR UNIVERSITAR TITULAR

• Principalele activități și responsabilități

 

Actualizarea cunoștințelor studenților în legătură cu itemii cursurilor față de bibliografie la zi

 

• Perioada

 

1 octombrie 2001 – 25 februarie 2002

• Numele și adresa angajatorului

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Litere și Teologie

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Seminarizarea cursurilor de Teologie Dogmatică și Apologetică creștină

• Funcția sau postul ocupat

 

PREPARATOR UNIVERSITAR SUPLINITOR

• Principalele activități și responsabilități

 

Actualizarea cunoștințelor studenților în legătură cu itemii cursurilor față de bibliografie la zi

 

• Perioada

 

1 septembrie 2001 – 25 februarie 2002

• Numele și adresa angajatorului

 

Colegiul tehnic „Tomis” din Constanța

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Predarea Religiei

• Funcția sau postul ocupat

 

PROFESOR PREUNIVERSITAR TITULAR

• Principalele activități și responsabilități

 

Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor de Religie în general și de Religie creștin-ortodoxă în special, cu aplicare la bibliografia de specialitate (la zi)

 

 

 

• Perioada

 

Septembrie 1998 - septembrie 2001

• Numele și adresa angajatorului

 

Colegiul tehnic „Tomis” din Constanța

• Tipul activității sau sectorului de activitate

 

Predarea Religiei

• Funcția sau postul ocupat

 

PROFESOR PREUNIVERSITAR SUPLINITOR

• Principalele activități și responsabilități

 

Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor de Religie în general și de Religie creștin-ortodoxă în special, cu aplicare la bibliografia de specialitate (la zi)

 

 

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE

 

 

• Perioada

 

STUDII  DOCTORALE

Noiembrie 2004 –octombrie 2010

• Numele și tipul instituției de învățământ

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Teologie

• Principalele subiecte și calificări însușite

 

Teologie dogmatică; Revelația divină, tratare interconfesională. Titlul tezei „Iisus Hristos – plinirea revelației dumnezeiești”.

• Numele calificării primite

 

Doctor în Teologie

 

 

 

STUDII POSTUNIVERSITARE

• Perioada

 

Octombrie 2001 - Februarie 2003

• Numele și tipul instituției de învățământ

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Teologie

• Principalele subiecte și calificări însușite

 

Liturgică și Drept bisericesc. Lucrarea de disertație a avut titlul „Re-descoperirea lui Hristos în Sfânta Liturghie în contextul lumii contemporane secularizate”

• Numele calificării primite

 

Master în Teologie

 

• Perioada

 

Octombrie 2001 - Februarie 2002 (neterminat)

• Numele și tipul instituției de învățământ

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă București

• Principalele subiecte și calificări însușite

 

 

Teologie dogmatică și morală creștină, secția Doctrină și cultură

• Numele calificării primite

 

Master în Teologie

 

 

 

STUDII UNIVERSITARE

• Perioada

 

Octombrie 1998 - iulie 2002

• Numele și tipul instituției de învățământ

 

Universitatea „Ovidius” Constanța

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

• Principalele subiecte și calificări însușite

 

Secția Psihopedagogie Specială. Titlu diplomei de licență: „Recuperarea proceselor mnezice la copii cu handicap minatl prin intermediul orei de religie”.

• Numele calificării primite

 

Absolvent de facultate

 

• Perioada

 

 

Octombrie 1997 - iulie 2001

• Numele și tipul instituției de învățământ

 

Universitatea „Ovidius” Constanța

Facultatea de LITERE ȘI TEOLOGIE

• Principalele subiecte și calificări însușite

 

Secția TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ. Titlu diplomei de licență: „Căderea Constantinopolului”.

• Numele calificării primite

 

Absolvent de facultate

• Nivelul în cadrul clasificării naționale (dacă este cazul)

 

Studii universitare

 

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE CERCETARE

 

·     17-19.10.2011

· Organizator și membru al Simpozionului internațional „Familia creștină”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”din Constanța, locația Vatra-Dornei.

·     2-3.11.2010

 

·                    Organizator, membru și moderator al Simpozionului internațional „ Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan- sinteză a învățăturii creștine și temei al spiritualității noastre ”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”din Constanța, locația Vatra-Dornei.

·     17 martie 2008 (prezent)

 

· Secretar de redacție al Centrului de cercetare teologică și studii interconfesionale, „Sf. Ioan Casian”, afiliat Facultății de Teologie Ortodoxă, Constanța;

·     Iulie-noiembrie 2003

· Coordonator de redacție și tehnoredactor al numărului de debut al Analelor Facultății de Teologie Constanța;

·     2003

 

Redactor al periodicului Eparhiei Tomisului Actualitatea ortodoxă.

·     2001

 

Membru în Comitetul de Redacție al revistei de Teologie Sfântul apostol Andrei, Buletin oficial al Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului și al Facultății de Litere și Teologie Ortodoxă din Constanța;

·     2001

 

· Redactor, membru și tehnoredactor al Revistei trimestriale THALASSA a Colegiului tehnic Tomis

·     1999-2001

· Colaborator la emisiunile săptămânale ale vieții spirituale cu numele „Lumină și Har” ale Canalului de televiziune local㠄57+”, și temporal (în 2001) la televiziunea local㠄MTC”.

·     6-8 aprllie 2000 

· Co-Organizator al "Sesiunii de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților” susținută de Facultatea de Psihologie Constanța, în cadrul Departamentului de Pedagogie și de Pregătire a Personalului Didactic la Eforie și Constanța cu titlul „XXXI – Secolul universului PSI”.

·     1997 (prezent)

· Membru în Comitetului de redacție și corectare în cadrul revistei Facultății de Litere și Teologie numit㠄Sfântul Apostol Andrei”.

 

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI ARTISTICE

 

·     Februarie 2011

 

· Expoziție personală de artă plastică, pictură în acuarelă în cadrul Asociației Artiștilor Plastici Amfora Constanța; a fost vernisată de conf. Univ. dr. Dinculescu Alice (Facultatea de arte Constanța) pe 24 februarie 2011 în cadrul galeriei Prăvălia cu cărți. Expoziția a avut titlul „Primul val” după numele primului tablou făcut în tehnica acuarelă.

·     11 Ianuarie 2001

 

· Expoziție personală de artă plastică, pictură și sculptură în cadrul Asociației Artiștilor Plastici Amfora Constanța cu sprijinul pictorului Traian Pichion de care a și fost vernisată împreună cu domnul profesor și senator Turlacu Ioan în cadrul galeriilor „Amfora” Constanța la 11 ianuarie și s-a încheiat la 24 aceeași lună. Expoziția a avut titlul „Lumină, Credință și Culoare” după numele unui tablou cu simbolistică religioasă:

·     1993-1994

 

·                    S-au finalizat 2 expoziții plastice personale sub îndrumarea Pictorilor Gh. Petrovscki și D. Vlahos, și, într-una din ele, cea de sculptură, la care am fost participant din partea județului Tulcea cu grupul statuar „Călcâiul lui Ahile” (sculptură existentă și pe coperta cărții mele) obținând cu aceasta premiul special de compoziție în cadrul Clubului de Arte plastice – Tulcea

 

 

MEMBRU AL UNOR ASOCIAȚII CULTURALE

 

·        Octombrie 2000-prezent

 

 

·        7 Iunie 2000

 

 

Am fost primit ca membru în rândul Asociației Artiștilor Plastici „Amfora” din Constanța ca urmare a activității mele cultural-plastice, participând la mai multe vernisaje;

Membru fondator al aripii de tineret a Asociației psihologilor români „Marea Neagră”, asociație afiliată Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Constanta în ședința extraordinară ținută în aula Clubului elevilor Constanța;

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE ȘI SIMPOZIOANE

 

 

·        15-16 octombrie  2 0 1 2

 

 

·        4-6. sept.2012

 

 

·        7 - 14 iulie.2012

 

 

 

·        17-19.10.2011

 

 

·     Simpozionul internațional Sfântul Maslu - Taina însănătoșirii vieții sufletești și trupești și modalitate de pastorație a bolnavilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”din Constanța, locația Vatra-Dornei. (volum în curs de publicare)

·     The 4th Symposium of the orthodox Dogmatists: ‘Constituția sacramentală a Bisericii’. 30 de ani de la lansarea documentului <Botez, Euharistie, Minister> la Lima (1982 – 2012), Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”din Constanța; . (volum în curs de publicare)

·     Școala de var㠄„Bunul samarinean: Consilierea grupurilor vulnerabile”, la FUNDAȚIA PENTRU COPII "SF SAVA" DE LA BUZĂU. Volum publicat: volumul „Bunul samarinean: Consilierea grupurilor vulnerabile”, coord. Nina Stănescu, Editura Beladi (271 CNCSIS, ISBN 978-973-7773-35-7), Craiova, 2012.

· Simpozionul internațional „SFINTELE TAINE ȘI FAMILIA CREȘTINÔ, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”din Constanța, locația Vatra-Dornei. (volum publicat: Categoria B CNCSIS, ISBN 978-973-8993-72-3, Sibiu-Iași, 2012)

·        2-3.11.2010

 

· Simpozionul internațional „ Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan- sinteză a învățăturii creștine și temei al spiritualității noastre ”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”din Constanța, locația Vatra-Dornei. (volum publicat)

·        22-23.5.2008

 

·        27.11.2008

 

·        12-13.11.2008

 

 

 

·        29-30.11.2007

 

 

·        1-3.11.2005

 

·        Mai 2000

 

·                  30 .11.  1993

·        1-7 iunie 1993

·        mai 1993

 

 

· Al II-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică cu tema „Metode de cercetare în Teologia Dogmatică”, Facultatea de Teologie Ortodoxă București; (volum publicat)

· Simpozionul „Politica stăpânirii și drepturile suverane – 130 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”, Constanța;

· Seminarul „Preotul și provocările pastorale contemporane”, organizat la București (Palatul Patriarhiei) de Patriarhia BOR în colaborare cu CEOP (Centrul pentru protecția împotriva exploatării Online a Copilului) – Marea Britanie, Children`s High Level Group și Reaching Out Romania.

· Simpozionul „Hristos-Lumina lumii. Unitatea Bisericilor și a Europei din perspectiva învățăturii palamite despre vederea luminii necreate. Premise ale unei viziuni ortodoxe despre ecumenism”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”, Constanța; (volum publicat)

· Simpozionul „Știintã și Religie: conflict sau convergentã, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius”, Constanța; (volum publicat)

· Simpozionul comemorării a 70 de ani de existență a Colegiului „Tomis”, Constanța

 

· Simpozionul „Sfântul Apostol Andrei, patronul Galațiului”, locația Seminarul Teologic din Galați ;

· Simpozionul internațional „Copilul și arta”, Tulcea;

· Simpozion dobrogean ținut la Liceul de Artă din Constanța.

 

Aptitudini și competențe personale

 

 

Limba maternă

Română

 

 

Limbi străine cunoscute

 

 

ENGLEZĂ

• Abilitatea de a citi

Excelent

• Abilitatea de a scrie

Excelent

• Abilitatea de a vorbi

Excelent

 

 

ITALIANĂ

• Abilitatea de a citi

Excelent

• Abilitatea de a scrie

Satisfăcător

• Abilitatea de a vorbi

Excelent

 

 

FRANCEZĂ

• Abilitatea de a citi

Satisfăcător

• Abilitatea de a scrie

Satisfăcător

• Abilitatea de a vorbi

Satisfăcător

 

Aptitudini și competențe sociale

 

comunicativ, spontan, introspectiv, fin observator, perspicace,”open-minded”.

Fiind coordonatorul activității de practică de specialitate psihologică și asistențială al studenților din cadrul Secției de Asistență socială a Facultății de Teologie în anii 2004-2008, am intrat în contact și am condus o activitate managerială între studenți, diverse instituții și persoanele cu nevoi speciale (clienții sistemului național de Asistență Socială).

Aptitudini și competențe

organizatorice

 

 

COORDONATOR al diverselor acțiuni ale Facultății de Teologie și ale Centrului de Cercetare afiliat facultății;

Membru și manager al diverselor Asociații sus-numite;

Coordonator al sesiunilor de cercetare în cadrul „Centrului de cercetare teologică și studii interculturale” Constanța.

Aptitudini și competențe

tehnice

 

Utilizare foarte bună PC, tehnoredactare computerizată etc.

Aptitudini și competențe

artistice

 

 

Pictură, desen, muzică, design

Permis(e) de conducere

Categoria B.

SEMNĂTURĂ