INFORMATII UTILE PENTRU STUDENTI
Teologie fundamentalã. obiectiv general: Pãstrarea, conservarea si predarea intactã a învãtãturii fundamentale de credintã, cu caracter de doctrinã, neschimbabilã, a religiei creştine în general si a Bisericii Ortodoxe în special sub tutela Revelatiei însãsi, a autoritãþii Bisericii aflate sub inspiratie permanentã a Duhului Sfânt, si sub lumina raþiunii cãlãuzite de iubire, învãtãturã pe care o pune în slujba gândirii practice si teoretice a omului, având în vedere scopul mântuirii acestuia prin cunoasterea şi iubirea Celui care S-a descoperit pe Sine oamenilor cu deosebire prin Fiul.
obiective specifice: • să fie capabili să apere rational (filosofic, stiintific) adevărurile fundamentale ale credintei crestin ortodoxe; • să facă analogii între diversele teorii si practici religioase întalnite în teritoriu; • să fie abilitati în discutii extra-teologice despre teme teologico-stiintifice contemporane; • să mărturisească cu fermitate învătătura de credintă ortodoxă.
OBIECTIVE CURSURI
PROGRAMA ANALITICA
Website Themes by furnici © Ciocan Tudor Cosmin
CiocanTudorCosmin research
SEE ALSO
INTRODUCTION
FORUM
Programe de Master
»

»

»

»
Master Biblică 2

Master Sistematică 2

Master Comunicare 1


Cursuri si materiale auxiliare recomandate
Master Biblică, anul II. Teologia epistolelor pauline
Master Sistematică , anul II. Abateri doctrinare ale noilor miscări religioase
Master...
Introducere, notiunea, obiectul, metoda si scopul teologiei PAULINE
C 1
Epistolele Sfântului Apostol Pavel - analiza isagogica si teologica -
C 2
Teologia paulina - aspecte dominante
C 3
Tema familiei crestine în teologia paulina
C 4
Materiale suplimentare de lecturat. (se va pregati un rezumat din fiecare carte)
Sem. I
In Search of Paul: dezbatere romano-catolica asupra persoanei Sf ap Pavel. vezi link spre carte
C 6
Paul A Man of Grace and Grit: prezentare protestanta a figurii istorico-teologice a Sf Pavel. vezi link spre carte
C 7
updatated
indicatii: vezi curs 1: p. 2-4
indicatii: curs 1 p. 5-66
Trasaturi principale ale sectelor religioase
C 1
Ecumenismul la inceput de Mileniu trei - istoric, provocari, sperante
C 2
Unitatea Bisericii sau Ecumenismul intre adevar si erezie
C 3
Perspectiva Romano-catolica asupra sectelor si ereziilor crestine
C 4
Misiunea Bisericii în modernitate si postmodernitate
C 5
Sem. I
.......
C 6
....
C 7
............
C 8
........
C 9
Teologie dogmatica
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA GHE. REMETE
DOGMATICA SF IOAN DAMASCHIN
SCRIERI DE TEOLOGIE DOGMATICA - MAXIM GRECUL VOL. 1./ VOL. 2.
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - DUMITRU STANILOAE :
- Vol. 1; - Vol. 2; - Vol. 3.
Dumitru-Staniloae-Studii-de-Teologie-Dogmatica-Ortodoxa
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - An IV PR. ADRIAN NICULCEA
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - An III PR. Valer Bel
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - CHITESCU: - Vol 1; - Vol 2.
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - LUDWIG OTT
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - Ioan BRIA:

Vladimir Lossky - Introducere teologia ortodoxa
Petru Pruteanu - Antropologia teologica a pr.Dumitru Staniloae
Leonid Uspensky - Teologia icoanei
Lazar Puhalo - Teologia vie in ortodoxie
Lars Thunberg - Antropologia teologica a Sf. Maxim Marturisitorul
Dumitru_Staniloae -_Sfanta_Treime_sau_La_inceput_a_fost_Iubirea
Dumitru_Staniloae_- Sfantul_Duh_in_revelatie_si_in_Biserica


COLECTIA: Exposition du dogme catholique (1873-1890)
COLECTIA: Migne. Patrologiae Cursus Completus, Series Latina
COLECTIA: Histoire des conciles d'apre`s les documents originaux
COLECTIA: The history of the popes, from the close of the middle ages
Exposition du dogme catholique
(1873-1890)

TRATAT DE APOLOGETICA - Ioan Gh. SAVIN : - Vol. 1; - Vol. 2.
MANUAL DE TEOLOGIE FUNDAMENTALA - Petru Rezus
Dumitru Popescu - Teologie si Stiinta
Ioan Sturzu - Viziunea teologiei ortodoxe asupra fizicii
MANUAL DE TEOLOGIE FUNDAMENTALA -
COSMOLOGIE. Lect. Ciocan Tudor Cosmin. Vol. 1
Teologie fundamentala
Keep Reading all colections >>
Master...
.
C 1
.
C 2
.
C 3
.
C 4
.
C 5
.
C 6
Sem. II
.
C 1
.
C 2
.
C 3
.
C 4
.
C 5
.
C 6
Sem. II
.
C 7
.
C 8+9
.
C 7
Cursuri si materiale auxiliare recomandate
Master...

C 1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Sem. I
P. Rãzvan Ionescu – «Repere pentru o Apologeticã ortodoxã. Exigente contemporane(I)»
FULLIQUET Georges
Le probleme de la souffrance: essai d'apologétique moderne
AUBE, Benjamin
Saint Justin : philosophe et martyr : étude critique sur l'apologétique chrétienne au IIe si`ecle (1875)
DEVIVIER Walter
Cours d'apologétique chrétienne, ou, Exposition raisonnée des fondements de la foi (1904)
GUILBERT Jean
Les origines : questions d'apologétique
View other materials >>
Vol .2
Vol .7
Vol .6
Vol .5
Vol .4
Vol .3
Materiale auxiliare recomandate
MASTER...
materiale de studiu
C 1
Sem. I
Sem. II
Master...
Sem. I
indicaţii: curs Valer Bel, p. 79-86
indicaţii: curs Valer Bel, p. 87-91
indicaţii: curs Valer Bel, p. 81-104
indicatii: curs Valer Bel, p. 101-111
indicatii: manual BRIA, p. 117-143