INFORMATII DESPRE EVENIMENTE ACADEMICE LA CARE AM PARTICIPAT
Participarea la evenimente; obiectiv general: Participarea la toate aceste evenimente, nationale si internationale, au avut intotdeauna atat un scop didactic - de a învăta si afla noutati si idei actuale ale colegilor si omologilor mei -, cat si universitar - pentru promovarea propriei imagini si pe cea a facultatii noastre de teologie din Constanta. Veti gasi aici cateva evenimente mai importante sau mai sugestive pentru campania de promovare a cercetării mele.
PARTICIPARI NATIONALE SI INTERNATIONALE
Conferinte si Simpozioane
Website Themes by furnici © Ciocan Tudor Cosmin
CiocanTudorCosmin research
SEE ALSO
INTRODUCTION
FORUM
EVENIMENTE ACADEMICE

»

»

»

National Events

International Events

Online Events

Evenimente mentionate pe site
Facultatea de Teologie a organizat Simpozionul international
"An omagial al Sfintilor împãrati Constantin si Elena în Patriarhia Românã"
Având în vedere cã în sedinta Permanentei Consiliului National Bisericesc din 7 septembrie 2011 a fost aprobatã initiativa Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel cu privire la declararea anului 2013 ca ”Anul omagial al Sfintilor împãrati Constantin si Elena", la împlinirea a 1.700 de ani de la Edictul de tolerantã religioasã de la Milano (313), si s-a stabilit ca aceasta sã fie supusã examinãrii si aprobãrii Sfântului Sinod;

Þinând seama cã aceastã initiativã are ca obiective: prezentarea rolului si a importantei Sfintilor împãrati Constantin si Elena la încetarea persecutiilor pe motive religioase în Imperiul Roman si recunoasterea crestinismului ca religie licitã; evlavia lor în apãrarea dreptei credinte si sustinerea Bisericii crestine; cinstirea lor ca mari ctitori de locasuri sfinte; zelul lor pentru educatia crestinã; contributia lor la sustinerea si dezvoltarea lucrãrii social-filantropice a Bisericii;

Luând act de actualitatea temei în viata Bisericii si a societãtii si de necesitatea pregãtirii din timp, prin: studii, articole, cãrti de reflectie si manifestãri cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-filantropic si teologic-stiintific; organizarea de congrese, colocvii, seminarii, conferinte preotesti cu tema: ”Sfintii împãrati Constantin si Elena, promotori ai libertãtii religioase si sustinãtori ai Bisericii”; organizarea de pelerinaje la Roma, Milano, Constantinopol, Ierusalim, Nis, precum si în alte locuri unde se aflã vestigii ale ctitoriilor pe care le-au fãcut Sfintii împãrati Constantin si Elena; evidentierea temei si a activitãtilor organizate prin mass-media Bisericii noastre; evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a ”Anului omagial al Sfintilor împãrati Constantin si Elena"...
2013 - Simpozionul international "An omagial al Sfintilor împãrati Constantin si Elena în Patriarhia Românã"

2012 - Simpozionul international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor"

2012 - a IV-a sesiune a Colocviului dogmatistilor din Romania

2011 - Simpozion international "SFINTELE TAINE SI FAMILIA CRESTINÃ"

2010 - Simpozion international "Simbolul de credintã Niceo-Constantinopolitan"

2006 - Simpozion international "Ortodoxia româneascã si rolul ei în miscarea ecumenicã"

2005 - Simpozion ”Siintã si religie. Conflict sau convergentã?”
SIMPOZIOANE NATIONALE
Alte evenimente recomandate
Keep Reading >>
Participanti
Alaturi de cadrele didactice ale celor 3 Departamente ale Facultãtii noastre din Constanta, au mai participat la acest simpozion musafiri din Grecia, din Ucraina si, bineinteles din alte facultati de teologie din tara.
23 ianuarie 2013
Facultatea de Teologie a organizat Simpozionul international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor"
Dupã cum stim cu totii, anul acesta este consacrat Tainei Sfântului Maslu si la nivelul învãtãmântului teologic superior din întreaga Patriarhie Românã, se organizeazã simpozioane, se întocmesc studii si se elaboreazã lucrãri stiintifice axate pe aceastã temã de referintã si de mare actualitate
Luând cunostintã de acest act, Facultatea noastrã de Teologie Ortodoxã din Constanta, receptivã totdeauna la mesajele si activitãtile culturale si religioase de mare anvergurã, desfãsurate atât pe plan local, cât si la nivel national, si-a exprimat si anul acesta optiunea de a convoca un simpozion la Mãnãstirea Arinii Dornei (Jud. Suceava), dedicat Sfântului Maslu-temã generalã, dar totodatã si complexã prin varietatea si profunzimea ideilor si notiunilor abordate, orientate sistematic si metodic pe profilul si specificul disciplinelor teologice, pe latura canonicã s practicã a slujirii sacerdotale, pe terenul pastoral-misionar si, nu în ultimul rând, pe viziunea si perspectiva interconfesionalã si interreligioasã a contextului în care ne aflãm.
Keep Reading >>
Participanti
Alaturi de cadrele didactice ale celor 3 Departamente ale Facultãtii noastre din Constanta, au mai participat la acest simpozion musafiri din Grecia, din Ucraina si, bineinteles din alte facultati de teologie din tara.
6-8 noiembrie 2012
Avand ca tema documentul B.E.M. de la Lima, Peru 1982, Colocviul dogmatistilor tinut la Constanta in 4-6 septembrie 2012 a cautat sa stabileasca motivele, obiectiile, circumstantele si urmarile acestui document ecumenist.
Paradigma pregãtirilor pentru cucerirea Canaanului este modelul, matricea fundamentalã pe care o propun în aceastã carte pentru întelegerea ratiunii numãrului si rolului Tainelor în ceea ce am putea numi "ecleziologia dinamicã", adicã în procesul "constituirii sacramentala a Bisericii". Tot acest efort de a întelege ratiunea si numãrul "tainelor/sacramentelor" Bisericii prin prisma paradigmei "pregãtirilor pentru trecerea Iordanului si cucerirea tãrii Sfinte" din vremea lui Moise este menit sã contrabalanseze eroarea de fond a teologiei protestante în general care le submineazã nu doar "numãrul", ci însãsi "ratiunea lor de a exista". A ajunge sã negi pânã si întemeierea nou-testamentarã (de cãtre Mântuitorul însusi) a Euharistiei si chiar a Botezului, cum fac adeptii protestanti ai criticii istorice a textului biblic, conduce inevitabil la o negare a însãsi nevoii de a avea sacramente/taine în viata Bisericii asa cum se poate vedea, spre exemplu la teologi ca germanul G. Ebeling, potrivit cãruia Biserica Evanghelicã se poate lipsi de ele fãrã sã sufere fundamental, asa cum ar suferi Biserica Catolicã în schimb.
Keep Reading >>
Participanti
Alaturi de cadrele didactice titulare pe disciplinele Teologie dogmatica si misiologie ale Facultãtii noastre din Constanta, au mai participat la acest Colocviu musafiri din Austria, din Bruxelles si, bineinteles din celelalte facultati de teologie din tara.

DOGMATISTI:
1. IPS Teodosie (Facultatea de Teologie din Constanta)
2. IPS Irineu Slãtineanu (Facultatea de Teologie din Craiova)
3. Pr. Prof. Dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca)
4. Pr. Prof. Dr. Stefan Buchiu (Facultatea de Teologie din Bucuresti)
5. Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigã (Facultatea de Teologie din Constanta)
6. Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea (Facultatea de Teologie din Constanta)
7. Pr. Prof. Dr. Dumitru Meghesan (Facultatea de Teologie din Oradea)
8. Pr. Prof. Dr. Ioan Popescu (Facultatea de Teologie din Pitesti)
9. Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan (Facultatea de Teologie din Arad)
10. Conf. Dr. Cristinel Ioja (Facultatea de Teologie din Arad)
11. Conf. Dr. Adrian Lemeni (Facultatea de Teologie din Bucuresti)
12. Pr. Lect. Dr. Ioan Moga (Universitatea din Viena, Austria)
13. Pr. Lect. Dr. Sorin Selaru (Reprezentant al Patriarhiei Române la Bruxelles)
14. Pr. Asist. Dr. Dragos Bãlan (Facultatea de Teologie din Constanta)
15. Pr. Dr. Cornel Toma (preot în Brasov, fost profesor la seminarul din Timisoare)
16. Pr. Dr. Dorin Piciorus (preot în Alexandria)
17. Masterand sist. George Daniel Petrov (Facultatea de Teologie din Constanta)
MISIOLOGI:
1. Pr. Prof. Dr. George Istodor (Facultatea de Teologie din Constanta)
2. Pr. Prof. Dr. Vasile Nechita (Facultatea de Teologie din Constanta)
3. Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi (Facultatea de Teologie din Alba Iulia)
4. Pr. Prof. Dr. Constantin Rus (Facultatea de Teologie din Arad)
5. Pr. Lect. Dr. Filip Albu (Facultatea de Teologie din Arad)
6. Pr. Lect. Dr. Vasile Gavrilã (Facultatea de Teologie din Bucuretti)
7. Pr. Conf. Vasile Miron (Facultatea de Teologie din Constanta)
INVITAT SPECIAL:
1. Prof. Iacob Coman (Institutul Penticostal din com. Rosu)


Facultatea de Teologie din Constanta a organizat a IV-a sesiune a Colocviului dogmatistilor din Romania
4-6 septembrie 2012
SIMPOZIOANE INTERNATIONALE
2013 - Simpozionul international "An omagial al Sfintilor împãrati Constantin si Elena în Patriarhia Românã"

2012 - Simpozionul international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor"

2012 - a IV-a sesiune a Colocviului dogmatistilor din Romania
2013 - Simpozionul international „The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results” (SCIECONF-2013)

2012 - Simpozionul international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor"

2012 - a IV-a sesiune a Colocviului dogmatistilor din Romania