Incercarea entuziasta a unui teolog de a tine pasul cu cercetarile si teoriile moderne ale stiintei trebuie primita cu intelegere si perceputa ca tinta a unui efort firesc, sustinut de-a lungul timpului, de dialog intre cunoasterea revelata si cea naturala.
Acest dialog intre teologie si stiinta nu are alta finalitate - din perspectiva noastra - decat slavirea Creatorului acestui Univers perfect
!
SCIENTIFIC BREAKETHROUGH
Big Bang-ul este modelul cosmologic ce explicã conditiile initiale si dezvoltarea ulterioarã a Universului. Acest model este sustinut de explicatiile cele mai complete s,i corecte din punct de vedere stiintific. Termenul de Big Bang, în general, se referã la ideea cã Universul s-a extins de la o singularitate primordialã fierbinte si densã acum aproximativ 13.3-13.9 miliarde de ani.
�Teoria Big Bang” este modelul care explicã aparitia materiei, energiei, spatiului si timpului, altfel spus la existent,a Universului. Aceastã teorie încearcã sã explice de ce universul se extinde permanent încã de la aparitia sa, si de ce pare a fi uniform în toate directiile.
Astronomul american Edwin Hubble a descris Universul ca fiind în continuã extindere, dând cosmologilor "o temã pentru acasã". El porneste de la ideea cã la începuturi, cu circa 13,7 miliarde de ani în urmã, Universul încã nu exista. Ceea ce a existat a fost doar un punct de o naturã cu totul specialã, o as,a-numitã singularitate, ceva fãrã dimensiuni dar cu o energie infinitã. La momentul "zero" acest punct a iesit din starea lui de singularitate (încã nu se stie din ce cauzã) si si-a manifestat uriasa energie printr-o inimaginabilã explozie, Big Bang-ul, care mai continuã si în ziua de azi. În anul 1940 fizicianul ruso-american George Gamow si asistentii sãi Ralph Alpher si Robert Herman au lansat ideea de explozie incandescentã de materie si energie de la începuturile Universului. Numele teoriei "Big Bang" a fost dat de astronomul englez Fred Hoyle în 1950.
THE �BIG BANG” Theory
Throught the wormhole Series

super site cu documentare la zi despre cele mai multe breakthrough ale stiintelor.
Website Themes by furnici © Ciocan Tudor Cosmin
CiocanTudorCosmin research
COSMOLOGIA BRANE-lor
ARTICOLE si CARTI GRATUITE
reprezentative pentru cercetare transdiciplinarã, teologie si stiinta
Istoria filosofiei si gandirii stiintifice
Gasiti cursuri consacrate pentru acest field de cercetare
COSMOLOGIA - patristic, filosofic si stiintific
introducere in bibliografia celor 3 arii de abordare a cosmologiei
CONTROVERSA CREATIONISM / EVOLUTIONISM

studii intreprinse in multiple conferinte de oameni de stiinta ce se apleaca si asupra adevarurilor scripturistice.
SEE ALSO
INTRODUCTION
FORUM
DISCOVERING GOD IN SCIENCE
Cosmology Astrophysics Astronomy Science and Religion
DESCOPERIREA PARTICULEI - DUMNEZEU
Participari la Conferinte si Simpozioane 2005 - 2012
*
studii si lucrari pe teme de doctrina, misiune sau teologie fundamentala
Cercetãtorii de la CERN au susþinut o conferinþã, pentru a anunþa unul dintre cele mai importante momente ºtiinþifice ale ultimelor decenii: descoperirea aºa-numitei "particule a lui Dumnezeu", adicã bosonul Higgs, care este considerat cheia pentru înþelegerea Universului.
Savanþii spun cã au descuperit o nouã particulã subatomicã, despre care cred cã ar fi bosonul Higgs. Gradul de certitudine al descoperirii "particulei lui Dumnezeu" este de 5 sigma, adicã de 99,9999%. Particula descoperita are o greutate de 125-126 GeV, adica este de 130 de ori mai grea decat protonul din centrul unui atom.

"Este un rezultat preliminar, dar credem cã este foarte întemeiat", a declarat Joe Incandela, purtãtor de cuvânt al uneia dintre cele douã echipe care au fãcut cercetãrile pe marginea particulei Higgs, în timpul conferinþei din Elveþia, potrivit The Guardian.

"Am intrat într-o nouã etapã în procesul prin care oamenii înþeleg natura", a declarat directorul general al CERN, Rolf Heuer, într-un comunicat, citat de Mediafax.

"Descoperirea unei particule ale cãrei caracteristici sunt compatibile cu cele ale bosonului Higgs (...) deschide drumul spre studii mai aprofundate, care vor avea nevoie de mai multe date statistice, ce vor stabili proprietãþile noii particule. Aceastã descoperire va ridica, de altfel, voalul care acoperã ºi alte mistere din Universul nostru", a adãugat Heuer.
FIELDS IN RESEARCH
Keep Reading >>
Keep Reading >>
Public Broadcasting Service

explicatii plauzibile, prezentari documentate ale rezultatelor cercetarilor si teoriilor stiintifice moderne etc.
Keep Reading >>
Religie. Stiinta. Filosofie

portalul doxologia.ro al Mitropoliei Moldovei cu interpretari date noilor cercet�rilor stiintifice.
moderne etc.
Keep Reading >>
RESEARCH: SCIENCE & THEOLOGY DIALOGUE
Keep Reading >>
MATERIALE pentru RESEARCH
Dialog STIINTA SI TEOLOGIE
studii si cercetari ale ambelor tabere in incercarea de a le re-unifica.
ANTROPOLOGIA
abordarea principalelor probleme ridicate de dialogul teologiei cu stiinta si filosofia
Keep Reading >>
Keep Reading >>
Universul nostru este o parte dintr-o multitudine de universuri multi- dimensionale, aparute ciclic...
DID THE UNIVERSE and LIFE HAPPEN IN A
NATURAL MATERIALISTIC WAY OR WAS
IT NECESSARY FOR A CREATOR TO START IT ALL?
Keep Reading >>
The reluctant messenger of Science and Religion
Science and the World's Religions are pieces to a Puzzle that need each other to form a complet picture
Keep Reading >>
descoperirea aºa-numitei "particule a lui Dumnezeu", adicã bosonul Higgs
GOD-particle discovery
Keep Reading >>
View All Reviews >>