Initierea acestui site a fost o necesitate, continuarea lui a fost o bucurie; finalitatea sper sã fie de un real folos, atât pentru studentii mei cãrora le este dedicat în principal, cât si pentru orice alt vizitator dornic sã afle câte ceva din domeniile de interes în care mã strãduiesc sã mã informez cel putin pe mine cu acuratete.

Pentru orice informatie sau sugestie legatã de aceste domenii despre care am oarecare aplecare, nu ezitati sã mã contactati prin modalitãtile prezentate la CONTACTE.

Vã mulţumesc!
câteva gânduri
scurtã prezentare bigraficã
Website Themes by furnici © Ciocan Tudor Cosmin
CiocanTudorCosmin research
ARII DE INTERES
HELP RESEARCHERS!
FORUM
ABOUT MESELF
CERCETARE STIINTIFICÃ
Congrese, Simpozioane si Conferinte
Cãrti, studii si articole
Proiecte de cercetare
Picturã muralã
Find me on Facebook

Blog personal: ant`s blog
Picturã în acuarelã si ulei
Slujirea în Biserica lui Hristos...>>>
Curiculum Vitae
PREOCUPÃRI ARTISTICE si SPORTIVE
ACTIVITATE PASTORALÃ
ALTE INFORMATII PERSONALE

Autorul site-ului, CIOCAN TUDOR COSMIN, s-a nãscut la 2 mai 1977 în localitatea Constanţa a urmat cursurile Seminarului teologic liceal Tulcea (primii 3 ani 1992-1994) şi apoi ale Seminarului teologic liceal Bucuresti (ultimii 2 ani 1995-1997). A absolvit pe rând Facultatea de Teologie ortodoxã din Constanta (1997-2001) si Facultatea de Psihologie Constanta (1999-2003), cursurile de Master de Teologie liturgicã, drept canonic şi muzicã bisericeascã Constanta (2002-2003). Admis la Doctorat pe specializarea Teologie Dogmaticã în anul 2005, şi-a definitivat cercetãrile dogmatice şi misionar-apologetice cinci ani mai târziu sub îndrumarea pr. Prof. univ. dr. Gheorghe Istodor, octombrie 2010 cu titlul "Iisus Hristos - plinirea revelatiei dumnezeiesti".

Având o operã substantialã în ciuda vârstei fragede - 50 de studii si articole publicate, douã cãrti personale si douã cursuri de psihologie - autorul se poate lãuda şi cu numeroase participãri la Simpozioane si Conferinte nationale si internationale atât pe domeniul teologiei, cât şi al psihologiei. Tânãrul lector Cosmin T. Ciocan si-a folosit si experimentat spiritul pedagogic predând ca titular timp de patru ani elevilor din Liceul Tomis Constanţa (1998-2002), ca profesor de Dogmaticã la Seminarul teologie liceal "Dionisie cel Mic" din Constanţa (2002-2005), apoi ca preparator în Facultatea de Teologie Constanţa (2001-2003), ca asistent universitar (2003-2012), apoi lector universitar (2012-prezent), şi nu în ultimul rând ca preot la Parohia Cumpãna-Constanţa din noiembrie 2002.

Gãsiti alãturat mai multe documente care atestã implicarea in zona cercetãrii şi activitatea didacticã, precum şi lucrãrile elaborate pânã in prezent.

În prezent încerc sã fac faţă tuturor „vocatiilor” la care am fost chemat în scurta mea mea vizitã pe aici: de tatã, de soţ, de preot - la Cumpăna, cadru didactic - la Facultatea de Teologie, cercetãtor - la Centrul de Cercetãri interdisciplinare Cţa; pictor - picturã muralã şi acuarelã; preşedinte de club de GO - toate acestea şi multe altele pe care încerc şi sper sã le împlinesc nu doar cu dragoste, ci şi cu mult succes.

Aşa sã-mi ajute Bunul Dumnezeu!

Presedintele Clubului sportiv de GO „Blue Dragons”