INFORMATII UTILE PENTRU STUDENTI
Teologie fundamentalã. obiectiv general: Pãstrarea, conservarea si predarea intactã a învãtãturii fundamentale de credintã, cu caracter de doctrinã, neschimbabilã, a religiei creştine în general si a Bisericii Ortodoxe în special sub tutela Revelaþiei însãsi, a autoritãþii Bisericii aflate sub inspiratie permanentã a Duhului Sfânt, si sub lumina raþiunii cãlãuzite de iubire, învãtãturã pe care o pune în slujba gândirii practice si teoretice a omului, având în vedere scopul mântuirii acestuia prin cunoasterea şi iubirea Celui care S-a descoperit pe Sine oamenilor cu deosebire prin Fiul.
OBIECTIVE CURSURI
CURSURI si MATERIALE didactice
Website Themes by furnici © Ciocan Tudor Cosmin
CiocanTudorCosmin research
SEE ALSO
INTRODUCTION
FORUM
CURSURI
»

»

»

»
TP3:Teologie fundamentala

TD2: Teologie dogmatica

TD2: Teologie misionarã

Master:
Cursuri si materiale auxiliare recomandate
Teologie pastorala, anul III. Teologie fundamentala
Teologie didactica, anul III. Teologie Fundamentala
Teologie didactica, anul II. Teologie Dogmatica
Introducere, notiunea, obiectul, metoda si scopul teologiei fundamentale
C 1
Necesitatea unei transdiscipline la granita dintre stiintã si Teologie
C 2
Istoria teologiei fundamentale
C 3
Literatura teologiei fundamentale si a istorie religiilor
C 4
Problema divinã. Posibilitatea cunoasterii rationale a lui Dumnezeu
C 5
Sem. I
Revelatia divinã. Cunoasterea naturalã propusã de filosofi si stiintã comparativ cu revelatia supranaturalã
C 6
Inspiratia divinã. Forme inter-religioase, aspecte si explicatii. Spectrul actiunii inspirationale
C 7
Revelatia lui Hristos vizavi de gândirea gnosticã
C 8
Alternativele revelatiei dumnezeiesti în context postmodern
C 9
updatated
alternativã bibliograficã: Curs Rezus, p. 25-33
alternativã bibliograficã: Curs Rezus, p. 45-49
indicatii: curs p. 113-127
indicatii: curs p. 127-137
indicatii: curs p. 137-169
indicatii: curs p. 218-255
indicatii: curs p. 255-303
Ratiunea si credinta. Este posibil sa împaci paradigma religioasa cu gândirea rationala?
C 1
Filosofia antica sau zorii Stiintei
C 2
Introducere în Cosmogonie – teorii despre structura Universului
C 3
Noua orientare cosmologica impusa de teoria relativitatii generalizate si de fizica cuantica
C 4
De la mitocosmos la un univers lipsit de semnificatie
C 5
Coordonatele majore ale paradigmei stiintifice contemporane
C 6
Cunoasterea stiintifica clasica si moderna si amprenta ei asupra cosmologiei
C 7
Viziunea cosmologica crestina potrivit Sfintei Scripturi si Traditiei patristice
C 8
Misticismul. Istorie, forme si ideologie
C 9
Sem. II
Teismul. Argumentele rationale pentru dovedirea existentei lui Dumnezeu
C 10
Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii vãzute. Explicatii cosmologice patristice
C 11
Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii vãzute. Explicatii cosmologice filosofice
C 12
Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii vãzute. Explicatii cosmologice stiintifice
C 13
Viziunea teologiei ortodoxe asupra Revelatiei naturale
C 1
Relatia dintre revelatia naturala si cea supranaturala
C 2
Cunoasterea rationala si importanta ei în cadrul Revelatiei
C 3
Iisus Hristos si lucrarea Duhului în procesul inspiratiei divine
C 4
Semnificatia hristologica a inspiratiei si a revelatiei în general
C 5
Sem. I
Procesul elaborarii teologice al unui model hristologic de întelegere a
„inspiratiei”
C 6
Problema divina. Posibilitatea cunoasterii rationale a lui Dumnezeu
C 7
............
C 8
........
C 9
Întelegerea raportului dintre factorii participanti la actiunea de
inspiratie în cadrul etapelor inspiratiei
C 1
Prelungirea actiunii de inspirare a Duhului dupa plinirea revelatiei prin Hristos
C 2
Atributele lui Dumnezeu si reflectarea lor în structura creatiei
C 3
Revelatia lui Hristos vis-a-vis de gândirea gnostica
C 4
Timpul - interval între chemarea lui Dumnezeu si raspunsul omului
C 5
O analiza a valorii teologico-ontologice a paradigmei experimentaliste în fizica
C 6
Sem. II
indicatii: curs p. 92-103

indicatii: Staniloae vol. I, p. 9-31

indicatii: Staniloae vol. I, p. 81-104

indicatii: curs p. 112-126

indicatii: curs p. 31-71

indicatii: curs p. 71-92


indicatii: curs p. 103-112
Teologie dogmatica
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA GHE. REMETE
DOGMATICA SF IOAN DAMASCHIN
SCRIERI DE TEOLOGIE DOGMATICA - MAXIM GRECUL VOL. 1./ VOL. 2.
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - DUMITRU STANILOAE :
- Vol. 1; - Vol. 2; - Vol. 3.
Dumitru-Staniloae-Studii-de-Teologie-Dogmatica-Ortodoxa
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - An IV PR. ADRIAN NICULCEA
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - An III PR. Valer Bel
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - CHITESCU: - Vol 1; - Vol 2.
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - LUDWIG OTT
MANUAL DE TEOLOGIE DOGMATICA - Ioan BRIA:

Vladimir Lossky - Introducere teologia ortodoxa
Petru Pruteanu - Antropologia teologica a pr.Dumitru Staniloae
Leonid Uspensky - Teologia icoanei
Lazar Puhalo - Teologia vie in ortodoxie
Lars Thunberg - Antropologia teologica a Sf. Maxim Marturisitorul
Dumitru_Staniloae -_Sfanta_Treime_sau_La_inceput_a_fost_Iubirea
Dumitru_Staniloae_- Sfantul_Duh_in_revelatie_si_in_Biserica


COLECTIA: Exposition du dogme catholique (1873-1890)
COLECTIA: Migne. Patrologiae Cursus Completus, Series Latina
COLECTIA: Histoire des conciles d'apre`s les documents originaux
COLECTIA: The history of the popes, from the close of the middle ages
Exposition du dogme catholique
(1873-1890)

TRATAT DE APOLOGETICA - Ioan Gh. SAVIN : - Vol. 1; - Vol. 2.
MANUAL DE TEOLOGIE FUNDAMENTALA - Petru Rezus
Dumitru Popescu - Teologie si Stiinta
Ioan Sturzu - Viziunea teologiei ortodoxe asupra fizicii
MANUAL DE TEOLOGIE FUNDAMENTALA -
COSMOLOGIE. Lect. Ciocan Tudor Cosmin. Vol. 1
Teologie fundamentala
Keep Reading all colections >>
Teologie didactica, anul II. Ecumenism
Viziunea teologiei ortodoxe asupra Revelaţiei naturale
C 1
Relaţia dintre revelaţia naturala şi cea supranaturala
C 2
Cunoaşterea rationala şi importanţa ei în cadrul Revelaţiei
C 3
Cunoaşterea lui Dumnezeu. Natura acestei cunoasteri
C 4
Dumnezeu si creaţia. Omul, cununa creaţiei
C 5
Procesul elaborarii teologice al unui model hristologic de înţelegere a „inspiraţiei”
C 6
Sem. II
Ecumenismul în contextul actual
C 1
Misiunea Bisericii în contextul actual
C 2
Evanghelia lui Hristos si cultura lumii
C 3
Noua evanghelizare sau misiunea Bisericii în epoca post-modernã
C 4
Prozelitismul sectar şi Dialogul interreligios astãzi
C 5
Dialogul interreligios monoteist
C 6
Sem. II
Religiile monoteiste în dialog
C 7
Misiunea Bisericii în modernitate şi postmodernitate - (8+9 : suplimentare şi opþionale)
C 8+9
Sfânta Treime. Doctrina şi erezii
C 7
indicaţii: curs p. 92-103

indicaţii: Staniloae vol. I, p. 9-31

indicaţii: Staniloae vol. I, p. 81-104

indicatii: POMAZANSKI , p. 39-83

indicatii: POMAZANSKI , p. 83-135

indicatii: curs p. 71-92

indicatii: Staniloae vol. I, p. 195-221
Cursuri si materiale auxiliare recomandate
Teologie Didactica 3 - Teologie DOGMATICĂ
C1. Crearea lumii: scop, motivatie si pareri contradictorii........................................
C2. Crearea lumii nevazute.........................................................................................
C3. Crearea lumii vazute .............................................................................................
C4. Antropologia crestina: Crearea omului. Pacatul stramosesc................................
C5. HRISTOLOGIA: Logosul intrupat; unirea ipostatica; erezii. Opera de rascumparare
C6. Dumnezeu Duhul Sfant ...........................................................................................
C7. SOTERIOLOGIA: mantuirea obiectiva si cea subiectiva (particulara)................

C 1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Sem. I
COLECTIA: Histoire apologétique de la papauté depuis Saint Pierre jusqu'a` Pie IX Vol 1
P. Rãzvan Ionescu – «Repere pentru o Apologeticã ortodoxã. Exigente contemporane(I)»
FULLIQUET Georges
Le probleme de la souffrance: essai d'apologétique moderne
AUBE, Benjamin
Saint Justin : philosophe et martyr : étude critique sur l'apologétique chrétienne au IIe si`ecle (1875)
DEVIVIER Walter
Cours d'apologétique chrétienne, ou, Exposition raisonnée des fondements de la foi (1904)
GUILBERT Jean
Les origines : questions d'apologétique
View other materials >>
Vol .2
Vol .7
Vol .6
Vol .5
Vol .4
Vol .3
Materiale auxiliare recomandate
Teologie didactica, anul II. Misiologie

Curs introductiv. Misiunea Misiologiei Ortodoxe.
Misiune si evanghelizare. Provocari si perspective contemporane
Noi Miscari Religioase în România I. Miscari adventist-milenariste
Noi Miscari Religioase în România II. Miscari harismatice
Noi Miscari Religioase în România III. Scientologia
Miscari centrifuge iesite din Biserica Ortodoxa Româna: Noul Ierusalim de la Pucioasa, Turma Sfântului Ilie; Biserica Ortodoxa Secreta etc.
Fascinaţia religiilor si noilor miscari religioase de provenienţa orientala. O abordare misionara ortodoxa.

C 1
C 2
C 3
C 4
C 5
C 6

C 7
Sem. II
indicaţii: curs Valer Bel, p. 79-86
indicaţii: curs Valer Bel, p. 87-91
indicaţii: curs Valer Bel, p. 81-104
indicatii: curs Valer Bel, p. 101-111
indicatii: manual BRIA, p. 117-143
indicatii: manual BRIA, p. 144-149
indicatii: manual BRIA, p. 150-157
Sem. II
Teologie Pastorala 4 - Teologie FUNDAMENTALĂ

Sem. I

 

 

 

 

 

Sem. II

C1. Crearea lumii: Sensul eshatologic al creatiei
C2. Motivul creatiei. Lumea ca dar al lui Dumnezeu.
C3. Recapitularea creatiei în Hristos
C4. Crearea lumii si a omului în viziunea Sfintilor Parinti (p. 1-21)
C5. Îndoieli în privinta darwinismului
C6. Marturia informatiei biologice: provocarea adn-ului si originea vietii
C7. Evolutionism, Creationism, Exogeneza
C8. Despre originea vietii si aparitia speciilor
C9. Marturia Fosilelor (vezi cursul C8)


C10. Caderea primilor oameni. Pedeapsa si fagaduinta. (p.22-41)
C11. Originea omului. Darwinism antropologic
C12. Din cine nu a provenit omul? Ipoteze si propuneri
C13. Recunoasterea diversitatii culturale
C14. Unitatea speciei umane
C15. Taina antropogenezei: teorii stiintifice si învataturi crestine
C16. Taina antropogenezei: Pacatul ca ereditate
C17. "Pasaportul genetic"al lui Adam si al Evei. Forta ereditatii spirituale
C18. Metodele duhovnicesti de vindecare a copiilor

C11 - indicatii: manual Rezus P., p. 306-322
C12 - vezi Cartea lui K. Zorin, pp. 15-30

C14- indicatii: manual Rezus P., p. 323-334

C15- vezi Cartea lui K. Zorin, pp. 31-44
C16- vezi Cartea lui K. Zorin, pp. 62-89
C17- vezi Cartea lui K. Zorin, pp. 89-153
C18- vezi Cartea lui K. Zorin, pp. 193-232